Projekt oraz wykonanie sieci LAN.

Zakup oraz instalacja serwera wraz z wymianą stacji końcowych.