Projekt i wykonanie sieci IT – Centrum Gastroenterologii – Wodzisław Śląski

Projekt oraz wykonanie sieci LAN.

Zakup oraz instalacja serwera wraz z wymianą stacji końcowych.